Incoherent (Stress)

Coherent (Waardering)

Hartcoherentie, de kern van de methode

Het hart speelt een centrale rol in ons functioneren, onze gezondheid en ons gevoel van welbevinden. We functioneren optimaal als ons hartritme, het verschil in intervallen tussen de hartslagen, harmonieus varieert. Als ons hart zogezegd ‘coherent’ functioneert.

Het hart, en in het bijzonder het hartritme, heeft een diepgaand effect op diverse emotionele, fysiologische en mentale functies, zoals de helderheid van denken, inzicht, het nemen van effectieve beslissingen en de wijze van communiceren.

Stressvolle gedachten en emoties zoals frustratie en je zorgen maken, hebben een negatief effect op het hartritme, het HRV-patroon ziet er dan chaotisch uit. Op de korte termijn belemmert het je om optimaal te presteren.

Een coherent ritme

Positieve emoties zoals genegenheid en dankbaarheid beïnvloeden het hartritme gunstig, je hartritme ziet er dan meer harmonieus golvend uit. We noemen dit een coherent ritme en dit blijkt samen te hangen met een groter gevoel van welzijn en een verhoogd prestatieniveau. Het brengt mensen terug in hun natuurlijk evenwicht: mentaal, emotioneel en fysiek.

In de illustratie is een weergave te zien van een onregelmatig hartritme tijdens het ervaren van stress (frustratie) en de weergave van een harmonieus hartritmepatroon tijdens een positieve gewaarwording (waardering).

Het hartritme en de mate van coherentie kun je zelf leren beïnvloeden door eenvoudige, overal toepasbare technieken te gebruiken bij o.a. de volgende situaties:

  • Nervositeit, gespannenheid of gevoelens van stress
  • Te veel aan het hoofd / te veel moeten doen in te weinig tijd
  • Het gevoel weinig energie te hebben
  • Snel afgeleid als iemand iets probeert te vertellen
  • Ontevreden, teleurgesteld, irritatie of vermoeidheid
  • Frustratie of boosheid
  • Niet goed kunnen slapen
  • Te serieus, verminderd gevoel voor humor

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact op! 

Scroll to Top